БРОНЗОВИТЕ ХОРА ОТ КАМЕРУН

Камерун (2020), 55 мин.

реж. Флоранс АйисиDirected by Florence Ayisi

Бронзовите хора от Камерун представя интимен портрет на бронзови занаятчии по време на работа, показвайки експертността, с която те създават уникални скулптури, в които са вписани символично легендите на племето Бамум.

Филмът не скрива и тревогата на занаятчиите за съхраняването на тяхното традиционно изкуство, доколкото глобалните тенденции влияят негативно на културното им наследство и идентичност.