ВИДЕО АРТ И АРТ РЕКЛАМА

ХРОМАТИКИ

Дания (2018) 2 мин.

Режисьор: Кадир Демир

ДИЗАЙН БЕЗ ГРАНИЦИ

Белгия (2018) 1 мин.

Режисьор: Алине Бойен

РАВНОВЕСИЕ

Франция (2017) 3 мин.

Режисьор: Патрик Фош

ПЛОСКА ЗЕМЯ

Иран (2017) 15 мин

Режисьори: Алиреза Кейманеш и Амир Поусти

ПРЕМИНАВАНЕ ОТ СТЕНА НА СТЕНА

Франция (2017) 9 мин.

ТЕЛЕСКОПИЧНО

Канада (2016) 3 мин.

Режисьор: Филип Алард

Contemporary Space, Cinema Room: 24.04, 18:00