ДРУГАТА КЪЩА

Германия (2020), 29 мин.

реж. Джулия Хиц

16 години след легендарния пърформънс на авангардния артист Марина Абрамович в Ню Йорк, 26-годишната танцьорка Лин Бентчик приема предизвикателството да повтори нейната творба „Къщата с изглед към океана“ по време на ретроспективната ѝ изложба в Bundeskunsthalle.

Дванадесет дни и нощи тя живее в три куба – без да говори, без храна или физическо взаимодействие. Срещите с публиката достигат изключителен интензитет. И тогава Марина Абрамович се сблъсква със самата себе си като млад пърформанс артист.Twelve days and nights she lives in three cubes in the exhibition – without food, speech or physical interaction. The encounters with the public reach intense levels. And then Marina Abramovic faces her younger performance self.Using cardboard, the sculptor works with exquisite precision in a spectacular, perilous game of construction. Accordingly, the cenotaph, a majestic temple, exhales a baroque mystery.This artwork was commissioned for Emscherkunst 2016.