ИЛЯС КАСАМ: ПРИПОМНЯНЕ НА НАСТОЯЩЕТО

Великобритания (2020, 3 мин.

реж. Даниел Фазио

Трибют за художника Иляс Касам, улавящ вътрешния и медитативен процес на сътворението. Виждаме как Иляс изразява своята физичност върху платното, черпейки вдъхновение от органичните движения, типизирани от Айседора Дънкан. Иляс също рецитира едно от собствените си стихотворения върху визуалните изображения, засилвайки всезнанието на писмената дума и значението, което тя има като образен символ в творчеството му.A tribute to the artist Ilyas Kassam, capturing the visceral and meditative process of creation. We see Ilyas express his physicality onto the canvas, drawing inspiration from the organic movements typified by Isadora Duncan. Ilyas also recites one of his own poems over the visuals, reinforcing the omniscience of the written word and the importance it has as a figurative symbol in his work.