КАМЕННИЯТ ГОСТ

Русия (2018), 9 мин.

Режисьор: Марина Фоменко

Бъдещето е резултат от миналото. Главната фигура във Великата октомврийска социалистическа революция от 1917 г. в Русия е Ленин. След смъртта му през 1924 г. образът му е обезсмъртен в безброй паметници в Съветския съюз и страните от Съветския блок.

В своето видео режисьорката говори за каменния образ на вожда на революцията, като използва архивни материали и новооткрити кадри. Във филма няма нито жив, нито мъртъв Ленин, присъства само „каменният гост“, който се вмъква в живота на съветските граждани след смъртта на Ленин. „Раждането“ на всеки нов Ленин е съпътствано от специален ритуал с речи и тържества пред огромно множество. След рухването на Съветския съюз жизненият цикъл на „каменния гост“ приключва.