ЛУЦИФЕР

България, 2020, 56 мин.

Режисьор: Мария Николова

Разказвачът на филма води зрителя в Националната галерия, където е изложена картината „Луцифер“. Хумористична анимация ни пренася в ателието на художника Франц Щук, където Фердинанд е купил картината.

Филмът анализира времето, в което е създадена картината, задълбочава се върху философията на символизма, изследва библейския персонаж Луцифер, анализира композицията, рисунъка на картината.

Разказът завършва със заключения за стойността на картината „Луцифер“ и за ролята на изкуството в живота на обикновения човек.