ПРОЕКТЪТ „WAYWARD“

САЩ (2017), 10 мин.

Режисьор: Мария Т. Алжарадо

Продуцент: Болек Ризински

Проектът „Wayward“ проследява творческия процес на художника Болек Ризински, докато той подготвя мултидисциплинарна изложба в Ню Йорк. Като страстен наблюдател на природата, творбите му разкриват дискретния, тайнствен и динамичен живот на загиващите дървета.

Contemporary Space, Cinema Room: 20.04, 18:00